Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

"Afet Dayanıklılığı için Yurttaşın Sözü" çalışması kapsamında hazırlanan Marmara Belediyelerinin Stratejik Plan Haritası yayımlandı. Marmara Denizi çevresindeki il ve ilçe belediyelerinin tüm stratejik planları, faaliyet raporları, performans programları, nüfusu ve internet sitesi gibi verilere ulaşabileceğiniz bu haritada, aynı zamanda herhangi bir İl Afet Risk Azaltma Planı ya da afet dayanıklılığı planı olup olmadığına da görebilirsiniz. “Afet Dayanıklılığı için Yurttaşın Sözü” çalışması, Marmara Denizi çevresindeki kent ve ilçe belediyelerinin, 2020-2024 yılları için yönetiminde oldukları bölgenin ihtiyaçlarını saptadıkları ve bu yönde yapacakları çalışmaları belirttikleri stratejik planlarda, afet dirençliliğine yönelik çalışmaların sivil toplum tarafından incelenmesini, bu planların oluşumunda sivil katılımın nasıl sağlanabileceği konusunun tartışılmasını ve söz konusu stratejik planlarla paralel faaliyet raporlarının da incelenip, bahsedilen çalışmaların ne kadar...

Yurttaşlık Derneği tarafından 2023 yılı boyunca yürütülen “Afet Dayanıklılığı için Yurttaşın Sözü” çalışmasının sivil toplumu ve Marmara Bölgesi’ndeki belediyeleri, afet dayanıklılığı çalışmaları kapsamında bir araya getirmeyi hedefleyen nihai toplantısı, Bursa’nın Mudanya ilçesinde gerçekleşti. “Afet Dayanıklılığı için Yurttaşın Sözü” çalışması, Marmara Denizi çevresindeki kent ve ilçe belediyelerinin, 2020-2024 yılları için yönetiminde oldukları bölgenin ihtiyaçlarını saptadıkları ve bu yönde yapacakları çalışmaları belirttikleri stratejik planlarda, afet dirençliliğine yönelik çalışmaların sivil toplum tarafından incelenmesini, bu planların oluşumunda sivil katılımın nasıl sağlanabileceği konusunun tartışılmasını ve söz konusu stratejik planlarla paralel faaliyet raporlarının da incelenip, bahsedilen çalışmaların ne kadar gerçekleştirildiğinin ve bu çalışmalara ne kadar bütçe ayrıldığının ele alınmasını hedefliyordu.  5 belediye (İzmit, Gebze, Çanakkale, Nilüfer, Mudanya), 5 kent...

Marmara Denizi etrafındaki büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinin mevcut stratejik planlarında afet dayanıklılığı ve toplumsal katılıma yönelik inceleme bulgularının paylaşıldığı bu rapor, Yurttaşlık Derneği tarafından yürütülen “Afet Dayanıklılığı için Yurttaşın Sözü” projesi kapsamında hazırlandı. Çalışmamızın sürdüğü 2023 yılı boyunca Marmara Denizi etrafındaki illerde altı atölye buluşması gerçekleştirdik. Bu atölyelere Marmara’nın farklı il ve ilçelerinden sivil toplum örgütleri ve kent konseyleri üyeleri, üniversitelerden akademisyenler ve öğrenciler, yerel yönetim temsilcileri, muhtarlar, sivil savunma uzmanları, mahalle afet gönüllüleri ve Marmara’da yaşayan yurttaşlar katıldı. Yerel yönetimlerde stratejik planlama ve afet dayanıklılığı üzerine sunum ve tartışmalarının olduğu bu buluşmalarda atölye katılımcıları aynı zamanda Marmara’daki belediyelerin stratejik planlarını afet perspektifinden incelediler. Sonuç olarak, Afet Dayanıklılığı için Yurttaşın Sözü çalışması havza...

Havza ölçeğinde yaşayan sivil gruplarının, afetlere hazırlık çalışmaları üzerinden toplumsal dayanıklılığı artırmayı ve yerel idare ve politikalara yurttaş katılımını güçlendirmeyi amaçlayan Afet Dayanıklılığı için Yurttaşın Sözü projesinin açılış toplantısı, 24 Nisan Pazartesi günü çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.  Kent konseyi üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve kent dayanıklılığı üzerine çalışmalar yürüten katılımcıların yer aldığı toplantıda, şu konular ele alındı: Marmara Denizi çevresindeki kentlerde afetlere karşı dirençlilik sağlamak adına ne gibi çalışmalar yürütülüyor? Yerel yönetimler bu çalışmalara ne kadar katkı sağlıyor?  Bölge belediyeleri tarafından hazırlanan Stratejik Plan ve Faaliyet raporları kentin ihtiyaçlarını hangi boyutuyla gözetiyor?  27 Nisan 2023 tarihinde, Postane İstanbul’da yüz yüze gerçekleşecek olan İstanbul Atölye çalışması, kent sakinlerinin afetlere karşı, yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde çözüm üretebilmesinin yol ve...

Kaz Dağları Tarım Havza’sında “Daha Çok Sorumluluk, Daha Az Plastik” çalışması  kapsamında, Çanakkale’de 11-12 Nisan 2023 tarihlerinde düzenlenen diyalog ve istişâre toplantısında, yöredeki ilgili taraf ve kurumlar bir araya geldi. Toplantıda, Çanakkale ve Edremit Körfezinde, tarımda kullanılan zehirli kimyasal ambalajları ile sair plastik malzemelerin atık yönetimi ele alındı ve genişletilmiş üretici sorumluluğu modelleri tartışıldı. Merkezi idarenin taşra teşkilâtından ve yerel yönetimlerden görevliler, tarım kimyasalları üretici ve bayileri, çiftçiler, kooperatiflerden ve ziraat odalarından temsilciler ile üniversiteden akademisyenler ve öğrencilerin de bulunduğu geniş bir katılımla gerçekleşen toplantıda, Çanakkale’de yürütülen pilot çalışmanın yanısıra, Antalya ve Denizli’den uygulamalar da ayrıntılı olarak aktarıldı ve tartışıldı.

Afet Dayanıklılığı İçin Yurttaşın Sözü çalışmaları kapsamında, 10-13 Nisan arasında Trakya Bölgesi’nde bulunan şehirlere saha ziyareti gerçekleştirdik. Ziyaret kapsamında Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nde proje ekibinden Orkun Doğan, Nida Kara ve Kaan Çeltik katılımcılarla bir araya geldi.

Gümüşsuyu Mah. Ağa Çırağı Sokak No:7 Pamir Apt. Daire:3
34437 Gümüşsuyu – Beyoğlu - İstanbul
Tel: 0 212 292 68 42-43 - Faks: 0 212 292 68 44
E-mail: [email protected]