Yurttaşlık Derneği tarafından 2023 yılı boyunca yürütülen “Afet Dayanıklılığı için Yurttaşın Sözü” çalışmasının sivil toplumu ve Marmara Bölgesi’ndeki belediyeleri, afet dayanıklılığı çalışmaları kapsamında bir araya getirmeyi hedefleyen nihai toplantısı, Bursa’nın Mudanya ilçesinde gerçekleşti.

“Afet Dayanıklılığı için Yurttaşın Sözü” çalışması, Marmara Denizi çevresindeki kent ve ilçe belediyelerinin, 2020-2024 yılları için yönetiminde oldukları bölgenin ihtiyaçlarını saptadıkları ve bu yönde yapacakları çalışmaları belirttikleri stratejik planlarda, afet dirençliliğine yönelik çalışmaların sivil toplum tarafından incelenmesini, bu planların oluşumunda sivil katılımın nasıl sağlanabileceği konusunun tartışılmasını ve söz konusu stratejik planlarla paralel faaliyet raporlarının da incelenip, bahsedilen çalışmaların ne kadar gerçekleştirildiğinin ve bu çalışmalara ne kadar bütçe ayrıldığının ele alınmasını hedefliyordu. 

5 belediye (İzmit, Gebze, Çanakkale, Nilüfer, Mudanya), 5 kent konseyi (İstanbul, Çanakkale, Nilüfer, Mudanya, Edirne), 20’ye yakın sivil toplum kuruluşu ile toplamda 50’nin üzerinde katılımcının yer aldığı iki günlük etkinlikte, önceki etkinliklerde yapılan stratejik plan okuma çalışmaları doğrultusunda, Marmara Bölgesi’ndeki belediyelerin başta Marmara Denizi’nden beklenen deprem (büyük İstanbul depremi) olmak üzere, afet dirençliliğine yönelik yaptığı çalışmalar, yapılması gerekenler ve yaklaşan yerel seçimlerin öncesinde yeniden belirlenecek yerel yönetim temsilcileriyle bu gereklilikler doğrultusunda sivil toplumun ortaklaşması ele alındı.

Tirilye’deki Taş Mektep’te gerçekleşen ilk günün oturumunda, “Afet Dayanıklılığı için Yurttaşın Sözü” çalışmasına dair şimdiye kadar yapılanlar anlatılırken, Mudanya’da gerçekleşen ikinci günün oturumunda etkinlikte yer alan belediyeler, afet dirençliliğine yönelik çalışmalarından bahsetti ve sivil katılımcıların bunlara dair yaklaşımlarını dinledi.

Yurttaşlık Derneği’nin Hollanda’da barış çalışmaları yürüten sivil toplum kuruluşu Pax For Peace ortaklığında yürüttüğü bu çalışmanın nihai toplantısında, Pax For Peace’i temsilen Dion van den Berg de yer aldı. Toplantının ilk günü Hollanda’daki Su Konseyleri ile alakalı sunum yapan Berg, topraklarının büyük bir kısmı deniz seviyesinin altında bulunan Hollanda’da oluşturulan su bentleri ve bu bentlerin yönetimini kolaylaştırma adına kurulan Su Konseyleri’ne değindi.

Etkinliğe katılan belediyelerden Nilüfer ve Mudanya Belediyesi, depreme dair yürüttükleri çalışmalardan örnekler sundu. Bunlar arasında Mahalle Afet İstasyonu, Maraş merkezli depremler sonrasında kurulan Afet Komisyonu, Nilüfer Belediyesi tarafından uygulamaya koyulan “Nilüfer Her Yerde” uygulaması, Mikro Bölgeleme Çalışmaları, Altyapı-Üstyapı çalışmaları, binalarda hızlı tarama, oluşturulan arama-kurtarma ekipleri gibi yeni çalışmalar yer aldı.

Yapılan örneklerin dışında yapılması gereken örneklerin de konuşulduğu etkinlikte yer alan katılımcılara, çalışma kapsamında hazırlanan “Stratejik Plan Okuma Rehberi” ve dayanıklı şehirler ve yerel yönetimlere sivil katılım süreciyle alakalı bilgi verici içeriklerin derlendiği bir bilgi dosyası dağıtılacak.