"Afet Dayanıklılığı için Yurttaşın Sözü" çalışması kapsamında hazırlanan Marmara Belediyelerinin Stratejik Plan Haritası yayımlandı.

Marmara Denizi çevresindeki il ve ilçe belediyelerinin tüm stratejik planları, faaliyet raporları, performans programları, nüfusu ve internet sitesi gibi verilere ulaşabileceğiniz bu haritada, aynı zamanda herhangi bir İl Afet Risk Azaltma Planı ya da afet dayanıklılığı planı olup olmadığına da görebilirsiniz.

“Afet Dayanıklılığı için Yurttaşın Sözü” çalışması, Marmara Denizi çevresindeki kent ve ilçe belediyelerinin, 2020-2024 yılları için yönetiminde oldukları bölgenin ihtiyaçlarını saptadıkları ve bu yönde yapacakları çalışmaları belirttikleri stratejik planlarda, afet dirençliliğine yönelik çalışmaların sivil toplum tarafından incelenmesini, bu planların oluşumunda sivil katılımın nasıl sağlanabileceği konusunun tartışılmasını ve söz konusu stratejik planlarla paralel faaliyet raporlarının da incelenip, bahsedilen çalışmaların ne kadar gerçekleştirildiğinin ve bu çalışmalara ne kadar bütçe ayrıldığının ele alınmasını hedefliyordu.

Aralık 2023 tarihinde sona eren çalışmanın devamı niteliğindeki çalışmalara önümüzdeki senelerde başlanılması hedefleniyor.

Marmara Belediyelerinin Stratejik Plan Haritası'na buradan ulaşabilirsiniz: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1CScxFxdC-spj3_7xivKpFjEERSsJqqU&ll=40.263145420664216%2C28.292065349958378&z=7