Havza ölçeğinde yaşayan sivil gruplarının, afetlere hazırlık çalışmaları üzerinden toplumsal dayanıklılığı artırmayı ve yerel idare ve politikalara yurttaş katılımını güçlendirmeyi amaçlayan Afet Dayanıklılığı için Yurttaşın Sözü projesinin açılış toplantısı, 24 Nisan Pazartesi günü çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. 

Kent konseyi üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve kent dayanıklılığı üzerine çalışmalar yürüten katılımcıların yer aldığı toplantıda, şu konular ele alındı:

  • Marmara Denizi çevresindeki kentlerde afetlere karşı dirençlilik sağlamak adına ne gibi çalışmalar yürütülüyor?
  • Yerel yönetimler bu çalışmalara ne kadar katkı sağlıyor? 
  • Bölge belediyeleri tarafından hazırlanan Stratejik Plan ve Faaliyet raporları kentin ihtiyaçlarını hangi boyutuyla gözetiyor? 

27 Nisan 2023 tarihinde, Postane İstanbul’da yüz yüze gerçekleşecek olan İstanbul Atölye çalışması, kent sakinlerinin afetlere karşı, yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde çözüm üretebilmesinin yol ve yöntemine odaklanacak.