Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

Kanal İstanbul projesinin etkilediği havza ve illeri içine alan bölgeyi ele alarak projenin etki sahası içerisinde yaşanan değişimleri, kırılma noktalarını ele alan bu envanter çalışması "Kamu Politikalarında Yurttaşın Sözü' çalışmamız kapsamında oluşturuldu.  

Bu veritabanında, Kanal İstanbul projesi kapsamında yaşanan yasal-yönetsel değişiklikler, sivil toplumun bu gelişmeler ışığında yürüttüğü mücadele çalışmaları, bu proje dair üretilen bilimsel raporlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmalar, çalıştaylar, toplantılar, TMMOB’ye bağlı meslek örgütlerinin çalışmaları yer almaktadır.

Kanal İstanbul projesi ile yaşanan süreçlere ışık tutmak, bellek yaratma ve kayıt altına alma düşüncesiyle bu proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar 2011 yılı ile 2021 yılı Eylül ayı arasında yaşanan önemli olayları internet kaynakları, ulusal ve yerel medya haberleri, STK’ların, meslek örgütlerinin sosyal medya hesapları, web siteleri üzerinde derinlemesine yapılan araştırmalar sonucunda derlenmiştir.

Çanakkale ve Balıkesir illerinde 2000-2020 yılları arasında yürütülmüş sivil toplum faaliyetleri, hareketleri ve örgütlü mücadelelerin toplu bir dökümünü içeren bir envanter oluşturduk.

"Kamu Politikasında'nın Yurtta Sözü'nde, "Yalova-yalova-arsa illerini hakkında bu karşılaştırma üzerinde üzerinde. Projelerin üzerinde gösterilecek.

Çalışma kapsamında Marmara bölgesindeki Kalkınma Ajansları'nın son 10 yılda yürüttüğü programları, bölgede yer alan yararlanıcı kuruluşları ve bu kuruluşların projelerini derledik.

Ergene havzasında yıllardır artarak yaşanan kirlilik ve süregiden ekolojik tahribatla ilgili çalışmalara faydalı olması amacıyla, şehir plancısı Seda Elhan’ın hazırladığı veritabanında, Ergene Nehri ve nehri besleyen akarsular üzerinde yer alan sanayi tesisleri ve imâlathanelerin bir envanteri bulunuyor.

Gümüşsuyu Mah. Ağa Çırağı Sokak No:7 Pamir Apt. Daire:3
34437 Gümüşsuyu – Beyoğlu - İstanbul
Tel: 0 212 292 68 42-43 - Faks: 0 212 292 68 44
E-mail: [email protected]