Kamu ile sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, sivil toplum kuruluşlarının etkinliğinin artırılması ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi için yurttaşların belirli stratejiler ve savunuculuk yöntemleri oluşturarak kamu politikaları ve demokratik yönetim süreçlerine katılmalarının desteklenmesini amaçlayan çalışmamızın açılış toplantısı 11-12 Temmuz 2019 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildi.

Kamu kurumları, sivil toplum ve üniversitelerden temsilcilerin davet edildiği etkinliğin 11 Temmuz 2019 tarihindeki birinci gününde, atölye çalışmaları ile sivil toplum temsilcilerinin görüşleri alındı; 12 Temmuz 2019 tarihindeki ikinci günde ise kamu idaresi ve sivil toplumun bir araya gelmesi yoluyla ortaklık ve işbirliği zemini hazırlandı.

Yurttaş katılımını merkeze alan çalışmamızın tematik bütünlüğünü üretim ve tüketim hattında gıda konusu oluşturuyor. Hem toplumda hem siyasi aktörlerin gündeminde üretim kooperatiflerine yönelik bir hareketlenme söz konusu. İstanbul, yeni tüketicilik biçimlerinin deneyimlendiği bir dönemden geçiyor, ihtiyaç temelli yeni gıda toplulukları ve tüketim kooperatifleri kuruluyor. Gençlerin ve kadınların üretim süreçlerine katılımı yaptığımız görüşmelerde karşımıza en sık çıkan sorunlardan. Bu nedenlerle çalışmamızda yurttaş katılımını bu eksenlerde tartışmak istiyoruz.

Açılış toplantımızda öncelikle gıda konusu ekseninde günlük hayatımızda hangi sorunlarla karşılaşıldığı konuşuldu. Üreticiler, tüketiciler, gençler ve kadınların iklim değişikliği, çevresel sorunlar ve gıda krizi gibi sorunlardan nasıl etkilendikleri, hangi zorluklarla karşılaştıkları ve bu zorluklara nasıl çözümler buldukları tartışıldı. Üretim alanında kimyasal gübre ve ilaç kullanımının toprağa, mahsullere ve çevrede yaşayan hayvanlara yönelik zararları ön plana çıkarken, tüketim alanında sağlıklı gıdaya erişimin zorluğu ve pahalılığı tartışıldı. Gençlerin kentlerde büyümesinin etkisiyle doğaya yabancılaşması üzerinde duruldu, eğitim sisteminde sağlık ve tarım derslerinin eksikliği dile getirildi.

Daha sonra, STK-Kamu işbirliği zeminini oluşturabilmek için hem sivil toplum hem de kamu idaresi temsilcilerinin bugüne kadar deneyimledikleri işbirliği örnekleri konuşuldu. Sivil toplum temsilcileri kamu ile işbirliği sağlarken kullandıkları yolları, bu işbirliğinin sonuçlarını ve işbirliği kurarken hangi noktalarda zorlandıklarını anlattı. Son olarak, farklı bakanlıklardan gelen temsilcilerin Kamu-STK işbirliği deneyimleri, geleceğe dair planları ve bu işbirliğinin olanakları konuşuldu.